ADR-klasser

För att underlätta hanteringen, delas farligt gods in i 9 olika klasser.

Klasserna 4, 5 och 6 har även underklasser.

Ämnets eller föremålets klass anger huvudrisken som finns med att transportera ett visst ämne, t.ex. explosiv, brandfarlig, frätande etc.

Följande klasser finns inom ADR:

(Klicka på ADR-etiketterna för mer information)

 

 

1 Explosiva ämnen och föremål

T.ex sprängämnen, sprängpatroner, bultpistolsammunition och fyrverkier.

2 Gaser

T.ex aerosoler, brandsläckare, gasol och kemikalier under tryck.

3 Brandfarlig vätska

T.ex lösningsmedelsburen färg, brandsläckare, spolarvätska, bensin, dieselolja, lacknafta och thinner. 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen

T.ex tändstickor, svavel, aluminiumpulver och nitronaftalen.

4.2 Självantändande ämnen

T.ex aktivt kol, kimrök, kalcimcyanid och metalliska svarvspån.

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

T.ex amalgam, kalium, alumminiumfosfid och natrium

5.1 Oxiderande ämnen

T.ex natriumperklorat, kalciumhypoklorit, ammoniumnitrathaltiga gödningsmedel (konstgödsel).

5.2 Organiska peroxider

T.ex härdare till Plastic Padding.

6.1 Giftiga Ämnen

T.ex pesticider (bekämpningsmedel), nikotin och arsenik.

6.2 Smittsamma ämnen

T.ex fågelinfluensavirus, smittat blod och hepatit B-virus.

7 Radioaktiva ämnen

T.ex uran, kobolt och instrument med radioaktiva isotoper.

8 Frätande ämnen

T.ex bilbatterier med syra, salpetersyra och kvicksilver.

9 Övriga farliga föremål och
ämnen

T.ex litiumbatterier, miljöfarliga ämnen och krockkuddar.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy