Allmänt om förpackningar

Allmänna bestämmelser om förpackningar

“Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och de ska klara normala transportförhållanden inklusive omlastning och lagerhantering”.

I grunden ska förpackningar som används för farligt gods vara typgodkända. Om det finns undantag (så kallade särbestämmelser) som godkänner något annat så framgår det i ADR-regelverket.

Detta gäller också förflyttning från pall eller annan lastbärare för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Exempelvis vid mellanlagring eller omlastning från eller till fordon. För att säkerställa att de klarar detta så måste förpackningar genomgå vissa prov. Exempel på dessa är staplingsprov, fallprov, tryckprov och/eller punkteringsprov.

 

Krav på förpackningar

  • De ska vara förslutna enligt tillverkarens anvisningar.
  • De får inte läcka.
  • Inget farligt gods får finnas på utsidan.
  • Förpackningen får inte försvagas eller reagera med innehållet.

Med förpackningar menas exempelvis; fat, dunkar, tryckkärl och lådor, men även större förpackningar som IBC:er och storförpackningar upp till 3m³.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy