Godsdeklaration

Så här ska en godsdeklaration se ut enligt regelverket

Uppgifterna i godsdeklarationen ska vara tydligt läsbara. Det är valfritt att skriva med små eller STORA bokstäver –med undantag av tunnelrestriktionskoderna (k) som ska skrivas med STORA bokstäver.

Godsdeklarationen ska innehålla följande uppgifter

(Godsdeklarationen måste inte skrivas på en fraktsedel, utan kan ha andra utseenden. Det viktiga är innehållet och ordningsföljden. Även elektroniska frakthandlingar kan tillåtas, men då måste de vara nedladdade på enheten. Skärmar måste också ha en viss storlek för att godkännas, mobiltelefoner är normalt inte tillåtna.)

Uppgifterna  a, b, c, d och k ska placeras i nämnd ordning.

(a) Ämnets UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN”.

(b) Den korrekta transport-benämningen.

(c) Etikettnummer med ev.
sekundäretikett/er inom parentes.

(d) I förekommande fall ämnets
förpackningsgrupp med romersk siffra (I, II eller III).

(e) Antal och typ av kollin.

(f ) Totalmängden av det farliga godset.

(g) Avsändarens namn och adress.

(h) Mottagarens namn och adress.

(k) När så krävs, tunnelrestriktionskod.

Godsdeklaration om för blandningar, så kallade N.O.S. – ämnen

Slutar transportbenämningen med frasen N.O.S. så skall en eller flera tekniska benämningar skrivas in inom parentes efter transportbenämningen. Se exempel nedan där de tekniska benämningarna “etanol” och “nafta” har lagts till.

Bevarande av transporthandlingar

Avsändaren och transportören ska bevara en kopia av godsdeklarationen i minst 3 månader.

Handlingarna får lagras elektroniskt eller i ett datasystem men ska kunna kunna återges i tryckt form.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy