Historik

En liten översikt

I början av 1950-talet började man föra diskussioner i Förenta nationerna (FN) om att “något måste göras” vid transport av farligt gods. Man syftade i det fallet främst på sjötransporter.

1956 var en FN konvention om farligt gods klar att underteckna och “The orange book” gavs ut för första gången. Denna bok är FN:s rekommendation för transport av farligt gods oavsett transportslag. FN:s rekommendationer revideras fortlöpande och de tillämpade regelverken (IMDG, ICAO-TI, ADR och RID) för de olika transportslagen har utvecklats från dessa rekommendationer.

1974 förband sig Sverige att tillämpa reglerna för transport av farligt gods vid internationella transporter och sedan 1982 gäller Lagen om transport av farligt gods i Sverige.

1993 började man ett internationellt arbete för att strukturera om regelverken. Målet var att harmonisera bestämmelserna mellan de olika regelverken för att underlätta multimodala transporter. Arbetet pågår fortlöpande.

Sedan 1997 gäller ADR även vid nationella transporter i EU:s medlemsländer.

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy