Märkning av kollin

Grundregeln för märkning och etikettering

Märkning

  • Varje kolli ska förses med aktuellt UN-nummer enligt principen ”UN XXXX”.
  • Varje kolli ska förses med den eller de etiketter som hör till det specifika UN-nummer som det innehållet.

Storleken på UN-nummermärkningen ska minst vara enligt tabellen här nedanför.

Etikettering

Etiketterna ska placeras

  • På samma sida av kollit som UN-nummermärkningen.
  • Så att de inte skymmer varandra eller annan information.
  • Intill varandra om det är fler än en etikett.

Storleken på kollietiketter ska vara minst 100×100 mm.

Under knapparna nedan hittar du vilka etiketter och märkningar som får användas för farligt gods-märkning, samt CLP-förordningen som inte får användas. Det är en konsumentmärkning som bara ska användas för att upplysa konsumenten om faran.

Tomma förpackningar

Förpackningar som inte rengjorts och som innehållit farligt gods, ska ha kvar sina märkningar och etiketter under transport. Det anses att de utgör fara tills de är rengjorda.

Tilläggsbestämmelser för gaser – klass 2

Förutom märkningen med UN-nummer ska en gasflaska även förses med gasblandningens transportbenämning. Slutar transportbenämningen med N.O.S (Not otherwise specified) räcker det med att ange den tekniska benämningen.

Exempel:
Flaskan till höger visar UN 1965, vilket benämns som ”Kolvätegasblandning N.O.S”. I det fallet räcker det med att det står ”PROPAN”, vilket är den tekniska benämningen för just denna flaska.

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy