Multimodala transporter

Multimodala transporter

Med multimodala transporter menar man transporter som utförs med mer än ett transportslag, till exempel väg- och sjötransporter. Multimodala transporter kan vara såväl nationella som internationella.

Historiskt och globalt sett är sjöfaten grundpelaren till reglerna som gäller för farligt gods. Detta då det oftast blir katastrofala följder av utsläpp i världshaven. Tydliga regler var viktigt att skapa för att skydda miljön.

Som du säkert vet så börjar och slutar godsets väg från avsändare till mottagare oftast med en vägtransport…

Bestämmelser vid multimodala transporter

 Om farligt gods på väg som ingår i en transport som ska gå, eller har gått, på sjön eller i luften med flyg, räcker det med att bestämmelser för förpackningar, samemballering, märkning och etikettering följer IMDG-koden (som är regelverket för sjötransporter) eller ICAO-TI (som är regelverket för flyget) följs.

 

Ovanstående regler gäller under förutsättning att

  • Kollin är försedda med märkning och etiketter enligt IMDG-koden eller ICAO-TI:s bestämmelser.
  • Samemballering ska vara gjord enligt IMDG-koden eller ICAO-TI:s bestämmelser.

Om ett fordon med farligt gods körs ombord på ett fartyg ska fordonet förses med storetiketter på båda långsidorna och bak, även om detta inte krävs för transporten när den körs på vägen. Det krävs dock ingen extra märkning om lasten består av en container som redan är etiketterad och dessa är synliga.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy