Packa gods i begränsad mängd

Förpackningsstorlekar för begränsad mängd

För att få transportera det farliga godset som begränsad mängd ska det minst förpackas i en inner- och en ytterförpackning. Ytterförpackningen kallas också “sammansatt förpackning”.
Detta medför att risken för stora spill vid läckage minimeras då de inre förpackningarna har en begränsad storlek. Skadorna blir därmed begränsade.
På så sätt kan man ändå få transportera stora mängder farligt gods.

När man transporterar enligt reglerna för begränsad mängd behöver man inte använda typgodkända förpackningar, med undantag för farligt gods i klass 1 (explosivt). Detta gäller då endast UN 0012, UN 0014 och UN 0055.

Hur mycket en innerförpackning får innehålla hittar du under begränsad mängd i checklistan. Det framgår även i föreskriftens tabell A, kolumn 7a.

Exempel:
Om du ska packa och köra plastdunkar med spolarvätska i en kartong (UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S PG III) så får innerförpackningen inte vara större än 5 liter.
Kolla gärna i checklistan. Det betyder att du kan packa 6 st femliters-dunkar i en ytterförpackning för att uppfylla reglerna, då kollit max får väga 30 kg.

Bruttovikten får inte överstiga 30 kg per ytterförpackning.

För sträck- eller krympfilmade kollin gäller en bruttovikt på max 20 kg.

Max 30 kg

Max 20 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy