Transportkrav för värdeberäknad mängd

Vi måstge förhålla oss till vissa delar av lagstiftningen när vi transporerar farligt gods som värdeberäknad mängd.
Vi listar upp dem här

  • Det krävs minst ADR 1.3-utbildning (naturligtvis får detta transporteras om man har ADR grund).
  • Typgodkända förpackningar ska användas.
  • Kollin måste vara märkta och etiketterade enligt ADR.
  • Godsdeklaration krävs (med rätt text för transport av värdeberäknad mängd).
  • En brandsläckare, med minst 2 kg pulverkapacitet måste medföras.
  • Man måste beakta samlastningsbestämmelser.
  • Man måste följa övervakningsbestämelser om det behövs på grund av transporterad mängd av vissa ämnen.

Godsdeklaration

Vid transport som värdeberäknad mängd ska värdet av varje transportkategori läggas till i godsdeklarationen.
Summan av varje kategori ska noteras, men man måste inte räkna ihop totalsumman. Det viktiga är att de tillsammans inte överstiger 1 000 poäng.

Nedan ett exempel

Samlastning

När  man lastar farligt gods som värdeberäknadd mängd så måste man följa samlastningsregler som gäller för ADR generellt. Kort beskrivet så får man samlasta allt utom explosiver med varandra, undantaget etiketten 1.4S.

Se samlastningstabell under den gröna knappen.

Förbudet gäller inte gods med denna etikett

Handbrandsläckare

  • Brandsläckarna ska vara försedda med en plombering visar att de inte använts samt en märkning som visar att den uppfyller kraven enligt standarden EN 3 för handbrandsläckare.
  • Brandsläckare ska dessutom vara försedd med märkning som visar när den ska kontrolleras nästa gång.
  • Brandsläckare ska kontrolleras med en intervall av högst 1 år, av en person som är väl förtrogen med kontroll av brandsläckare.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy