Vad är farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som utgör en direkt risk för människa och miljö. Hur stor risken är beror främst på mängden och farlighetsgraden hos godset.

Egenskaperna för godset kan framkalla flera olika reaktioner hos oss människor och i naturen. Dessa reaktioner skapas vid direktkontakt eller kan bli en följd av en kemisk reaktion.

Att ha kunskap om farorna och riskerna är nödvändigt för att kunna agera rätt vid en incident eller olycka.

Om alla som är inblandade i transportkedjan följer bestämmelserna för farligt gods och använder sunt förnuft, är hanteringen inte farligare än för annat gods.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy