Introduktion

Välkommen till ADR 1.3-kurs!

 

Vem vänder sig den här kursen till?

Enligt ADR-regelverken ska alla som är inblandade i någon del av en transport av farligt gods vara utbildade. Det kan förutom förare exempelvis vara truckförare, packare, lastare, någon som administrerar frakthandlingar eller som klassificerar gods. Ansvarar du för en verksamhet som avsänder eller transporterar farligt gods ska du också ha utbildning, även om du inte direkt deltar i själva hanteringen.

Syfte

Utbildningens syfte är att medvetandegöra riskerna för alla som hanterar farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Det ställs olika krav på vilken sorts utbildning som behövs för olika roller i hanteringen eller i en transport. Om en olycka ändå inträffar ska de inblandade veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på hälsa, miljö och egendom.

Den här utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att uppfylla lagar och krav i ditt arbete som omfattar hantering av farligt gods.

Undantag

Observera att du endast får köra farligt gods med undantagen; begränsad mängd, reducerad mängd och värdeberäknad mängd med den här utbildningen i bagaget. Alla andra farligt gods-transporter kräver att man innehar ett förarintyg. Mer om de olika undantagen senare i utbildningen.

Andra behov?

Skulle det vara så att ni behöver en mer specifik utbildning i avsändning, administration av frakthandlingar, klassificering, packning av gods etc. Då är det på sin plats att gå en kurs som är inriktad direkt för er verksamhet och behov. Kontakta oss så hjälper vi er med det.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy