ADR klasserna

ADR-klasser

För att underlätta hanteringen så delas farligt gods in i 9 klasser.

Klasserna 4, 5 och 6 har även underklasser.

Ämnets eller föremålets klass anger huvudrisken som finns med att transportera ett visst ämne, t.ex. explosiv, brandfarlig, frätande etc.

Följande klasser finns inom ADR

(Klicka på ADR-etiketterna för mer information)

 

 

1 Explosiva ämnen och föremål

Exempel – sprängämnen, sprängpatroner, bultpistolsammunition och fyrverkier.

2 Gaser

Exempel – aerosoler, brandsläckare, gasol och kemikalier under tryck.

3 Brandfarlig vätska

Exempel – lösningsmedelsburen färg, brandsläckare, spolarvätska, bensin, dieselolja, lacknafta och thinner.

4.1 Brandfarliga fasta ämnen

Exempel – tändstickor, svavel, aluminiumpulver och nitronaftalen.

4.2 Självantändande ämnen

Exempel – aktivt kol, kimrök, kalcimcyanid och metalliska svarvspån.

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

Exempel – amalgam, kalium, aluminiumfosfid och natrium.

5.1 Oxiderande ämnen

Exempel – natriumperklorat, kalciumhypoklorit, ammoniumnitrathaltiga gödningsmedel (konstgödsel).

5.2 Organiska peroxider

Exempel – härdare till Plastic Padding.

6.1 Giftiga Ämnen

Exempel – pesticider (bekämpningsmedel), nikotin och arsenik.

6.2 Smittsamma ämnen

Exempel – fågelinfluensavirus, smittat blod och hepatit B-virus.

7 Radioaktiva ämnen

Exempel – uran, kobolt och instrument med radioaktiva isotoper.

8 Frätande ämnen

Exempel – bilbatterier med syra, salpetersyra och kvicksilver.

9 Övriga farliga föremål och ämnen

Exempel – litiumbatterier, miljöfarliga ämnen och krockkuddar.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy