Märkning av miljöfarliga ämnen

Märkning av miljöfarligt ämne

Kollin som innehåller ämnen som betraktas som miljöfarliga ska enligt produkternas säkerhetsdatablad även förses med märket för miljöfarliga ämnen – “fisken & trädet”.

Märkningen ska sitta intill UN-nummer och övriga etiketter för farligt gods, på respektive kolli.

Märket är i sig inte klassat som en etikett, utan är en tilläggsmärkning, men används på samma sätt som en etikett.

Information om kollin ska märkas med “fisken & trädet” hittar man som sagt ämnets säkerhetsdatablad (sektion 2 och 14). Förare och andra som hanterar gods som har detta märke får förlita sig på att redan märkta kollin och godsdeklarationer stämmer.

 

 

Märket krävs inte för kollin som innehåller

  • 5 kilo eller mindre.
  • 5 liter eller mindre.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy