Så här går utbildningen till

Nu börjar vi!

I den här ADR 1.3-utbildningen kommer du att lära dig om regler och föreskrifter som gäller för att få tranportera farligt gods på väg. Du får också lära dig hur godset ska packas, etiketteras och hur dokument ska skrivas m.m.

 

Fördjupning
På en del sidor i utbildningen finns det fördjupningsuppgifter i form av länkar och knappar som leder till popup-fönster. Läs även dessa för att få en fördjupad förståelse. Till höger kan du se exempel på hur sådana länkar kan se ut.

Delprov
Varje lektion avslutas med ett delprov som måste vara godkända för att du ska komma vidare i utbildningen. Det kan vara ett eller flera svarsalternativ som är rätt på varje fråga.

Material
Under fliken “Material” upptill i lektionsfönstret finns det bilagor som kan underlätta och som är nödvändiga för att lösa vissa arbetsuppgifter. Bland annat har du tillgång till “Checklistan” med alla UN-nummer.
Viktigt! Skriv endast i siffrorna i UN-beteckningen (ex. 1235) i sökfönstret i checklistan. Du kan sök på ämnets namn, men då är risken att du får för många alternativ att välja mellan.
Även andra bilagor kan finnas här för att du ska kunna lösa uppgifterna.

Slutprov – utbildningsbevis
Slutprovet har endast ett svarsalternativ som är rätt på varje fråga. När du är godkänd på slutprovet kan du ladda ner ett diplom som visar när du har klarat utbildningen. 
Det kommer hela tiden nya regler och det är lätt att fakta faller i glömska med tiden. Därför rekommenderar vi att du repeterar den här typen av utbildning med några års mellanrum – eller om du får en ny roll eller uppgifter.

LYCKA TILL!

Klicka på bilden för att se vilka knappar som är vad i utbildningen

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy