Transportskydd

Allmänna bestämmelser

Dessa bestämmelser gäller all hantering av farligt gods.

Med transportskydd menas de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att minimera risken för stöld eller obehörigt förfarande med farligt gods som kan innebära fara för människor, miljö eller egendom. I grunden handlar det om stölder, sabotage, terroristhandlingar och andra allvarliga samhällshot.

All personal som är delaktig i transport av farlig gods ska uppmärksammas och utbildas i transportskydd i den utsträckning som är motiverat med hänsyn till deras ansvarsområde.
En detaljerad beskrivning av utbildningen ska sparas hos arbetsgivaren i minst 5 år.
Utbildningen ska också ge information om företagets skyddsplaner och om de hanterar ämnen med hög riskpotential.

Farligt gods får endast lämnas ut till kända transportörer som kan legitimera sig.

 

Ämnen med hög riskpotential

 

Skyddsplaner

Transportörer, avsändare och andra delaktiga i transport av farligt gods med hög riskpotential ska upprätta och använda sig av skyddsplaner som omfattar minst de punkter som anges i ADR 1.10.3.2.2.

Paragrafen tar bland annat upp att anordningar, utrustning och system som ska användas för att skydda mot stöld av fordon och last. Försiktighetsåtgärder vid uppehåll och vad man ska göra om skyddet kränks. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att tekniska system som används är inkopplade och i funktion.

 

Tabell över högriskämnen

a) Ej tillämpligt.
b) Oavsett mängd gäller inte bestämmelserna i 1.10.3(Transportskyddsplan).
c) Ett angivet värde i denna kolumn gäller endast för transport i tank. För
ämnen som ej är tillåtna för transport i tank, saknar uppgiften betydelse.
d) Ett angivet värde i denna kolumn gäller endast om transport i bulk.
För ämnen som ej är tillåtna för transport i bulk saknar uppgiften betydelse.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy