Typgodkända förpackningar

Typgodkända förpackningar

Om inget annat nämns ska alla förpackningar, IBC:er och storförpackningar provas och typgodkännas tillsammans med det innehåll de är avsedda för. En typgodkänd förpackning ska förses med liknande märkning som bilden nedan. Märkningens innehåll är olika beroende på vilken typ av förpackning den beskriver. Se tabellen under den gröna knappen så får du veta mer om vad koderna betyder.

  1. FN:s förpackningssymbol.
  2. Förpackningsslag.
  3. Bokstav som anger förpackningsgrupp och max bruttovikt.
  4. Godkänd för fasta ämnen – S = solid. 
  5. Tillverkningsår.
  6. Land där typgodkännandeprovning utförts.
  7. Identifikationsnummer för typgodkännande.

Typgodkännande-märkning fat

Förpackningsgrupper

Nu kommer vi tillbaka till förpackningsgrupper som beskrevs i avsnittet klassificering. Nu kopplar vi ihop ämnets förpackningsgrupp med kollits förpackningsgrupp.

Har vi en typgodkänd förpackning så ska den minst uppfylla kravet som står under siffran 3 på kartongen ovan. Jämför med tabellen nedan, där ämnets förpackningsgrupp jämförs med förpackningens bokstav, t.ex. förpackningsgrupp II = Y, III = Z.

Vi får alltid använda en förpackning som är bättre än ämnets förpackningsgrupp. Detta visas inom parenteser i tabell nedan.

Plastförpackningar

Plastförpackningar, utom plastlådor, har en fastställd användningstid – “bäst-före-datum”, för att få fyllas med farligt gods. De får inte användas senare än 5 år från tillverkningsdatumet som förpackningen är märkt med (se bilen till höger). Det här gäller plastfat, plastdunkar, IBC:er av styv plast och integrerade IBC-er av plast, men alltså inte plastlådor. Mer om det i avsnittet “Storförpackningar”.

Användningstiden för plastförpackningar brukar visas som en “klocka” där tillverkningsåret står i mitten och månaden framgår i cirkeln. När 5 år har passerat efter detta datum, så är plastförpackningen förbrukad ur ADR-synpunkt och får inte användas för farligt gods.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder oss av cookies..  Läs vår Cookie Policy